• افت ۱۴ پله‌ای ایران در جذب سرمایه‌‌های خارجی

  افت ۱۴ پله‌ای ایران در جذب سرمایه‌‌های خارجی0

  قابل توجه از زاویه سرعت انعکاس جدیدترین گزارش سرمایه گذاری خارجی آنکتاد هفته گذشته به طور همزمان در سراسر جهان منتشر شد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد خود از میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه

  READ MORE
 • بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

  بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳0

  :: مهران بهنیا ::  بررسی آمارهای اشتغال کشور نشان می‌دهد که تعداد شاغلین طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، یعنی در یک دوره ۱۰ ساله، به میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. درحالی‌که طی همین دوره جمعیت در سن کار کشور – جمعیت ۱۰ سال و بیشتر- نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر

  READ MORE
 • شاخص مقدار تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳

  شاخص مقدار تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳0

  شاخص تولید صنعتی (IIP)  از مهمترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی است که تغییر در مقـدار کالاهـا و خـدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی مورد نظر را در طی زمان نشان می دهـد. ایـن شـاخص از کـاربردی گسـترده در مطالعات اقتصادی برخوردار است و به دلیل عدم تأثیرگذاری تغییرات قیمت بر این شاخص، می تواند به

  READ MORE

آخرین مطالب

نویسندگان