• نتایج آمارگیری نیروی کار – سال ۱۳۹۳

  نتایج آمارگیری نیروی کار – سال ۱۳۹۳0

  مرکز آمار ایران طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۳ را به اجرا درآورده و نتایج آن را منتشر کرده است. اینطور که گفته شده است این طرح براساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار، ازجمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی شده است. براین اساس هدف

  READ MORE
 • بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران

  بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران0

  :: امیرحسین مزینی* -سعید قربانی **:: نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه‌هایی چون: تراز پرداخت‌ها، رقابت‌پذیری، سطح عمومی قیمت‌ها، اقتصاد غیررسمی و … یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی به‌حساب می‌آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که

  READ MORE
 • اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

  اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر0

    آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره

  READ MORE

آخرین مطالب

نویسندگان