«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.
تصویر جامع اقتصاد ۹۴ چیست

رشد اقتصادی ۳ درصدی، ۶۵ میلیارد دلار صادرات، ۵۲ میلیارد دلار واردات، ۱۵درصد رشد در صادرات نفت اما افت نولید ۱۲ درصدی تولید کارگاههای صنعتی، افت سرمایه گذاری بخش خصوص و تورم ۱۱٫۹ درصدی. این کارنامه ۹۴ اقتصاد ایران به نقل از فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران است که دیروز  منتشر شد. این جامع ترین نشریه ادواری اقتصادی دوره زمستان ۹۴ را میتوانید اینجا ببینید.

مطالب اخیر