«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.
نقایص دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای چیست؟

افق اقتصاد

دولت ایران با درک دشواری‌های فراراه تداوم و افزایش نقش دولت در اقتصاد، به‌ویژه ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، برنامه‌هایی برای افزایش نقش بخش خصوصی در قالب مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی و همچنین واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده است. این برنامه‌ها غالباَ به خاطر ناکارایی و ناهمرأیی اجزای مختلف دخیل در اقتصاد کشور و یا همه‌جانبه‌نگر نبودن خود برنامه‌ها در عمل با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شوند.  گزارشی که در اینجا بازنشر می‌شود گزارشی است با عنوان « نقد و بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای» که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و به روزنامه‌نگاران اقتصادی کمک می کند تا با برخی از زوایای این موضوع اشنا شوند و از آن در نوشته‌ها یا گزارش ها و مصاحبه‌هایشان استفاده کنند.

 

مطالب اخیر