«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.
پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ (ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران)

افق اقتصاد:  گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش محیط کسب و کار» حاصل پرسشگری از تشکل‌های اقتصادی است و در تحلیل محیط کسب و کار کشور و به ویژه بررسی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار لازم و کارآمد. از همین رو افق اقتصاد  ضروری می داند به منظور جلب توجه همکاران آخرین «پایش» این مرکز را بازنشر کند

منبع 

مطالب اخیر