«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.
گزارش شاخص تولید کننده بخش صنعت ۱۳۹۴

افق اقتصاد: گزارش جدید سازمان آمار ایران در باب شاخص تولید کننده بخش صنعت حاکی از کاهش این شاخص در سال ۱۳۹۴ است. همکاران گرامی را به منبع گزارش در اینجا ارجاع می دهیم. 

 

 

مطالب اخیر