«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.
الگوی تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گزارش «الگوی تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط: بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس» را منتشر کرد. این گزارش در چارچوب یک مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران ارائه شده است.  

 

متن کامل گزارش را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

مطالب اخیر